มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐาน

ตามที่ดร. คิงความรู้สึกของ ‘มิตรภาพ’ ของทุกคนเท่าเทียมกัน มีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์ของการตั้งถิ่นฐานสีขาวของประเทศ “ความเท่าเทียมมาจากประเทศที่สร้างขึ้น” เธออธิบายด้วยว่าในยุคการก่อตั้งของออสเตรเลียในปลายทศวรรษที่ 1700 ผู้ตั้งถิ่นฐานที่ถูกคุมขังมักถูกปฏิบัติอย่างโหดเหี้ยมและถูกกีดกันจากสิทธิพื้นฐานของมนุษย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีอำนาจอื่น ๆ

นักโทษชั้นผู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงานชาวไอร์แลนด์และชาวไอริชไม่สามารถหวังให้ตำแหน่งของพลเมืองที่สงวนไว้สำหรับผู้อพยพที่ไม่ได้เป็นนักโทษโดยมีการถกเถียงกันว่าถ้านักโทษมีสิทธิเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้จิตวิญญาณแห่งความเสมอภาคจึงถูกสวมใส่เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ตั้งถิ่นฐานนักโทษหลายคน พวกเขาอาจไม่ได้รับอำนาจการศึกษาหรือความมั่งคั่ง แต่พวกเขามีความเชื่อร่วมกันในความเท่าเทียมกัน